„Да бъдем равни на другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили.“

Добре дошли на страницата на Българското дружество за насърчаване на образованието “Васил Левски” във Франкфурт на Майн.

Дружеството с идеална цел съществува официално от 22 юли 2010 година. Регистрирано е в регистъра на сдруженията в районен съд Франкфурт на Майн под № 14453.

Нашата цел е популяризиране на българския език и култура във Франкфурт на Майн и региона.

Към Дружеството фунционират неделно българско училище и неделна детска градина, работещи по Постановление № 334  на Министерството на образованието и науката на Република България.


Дружеството

Дружеството се управлява от Управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и заместник-председател, избирани на всеки две години от членовете на сдружението.

Дружеството е с идеална цел и се финансира чрез членски внос, такси и дарения.

Член на Дружеството може да стане всяко пълнолетно физическо или юридическо лице, което признае устава и целите му.

Молба за членство

Устав на Дружеството

Управителен съвет:

Председател на Дружеството:
г-жа Людмила Шнайдер
Mейл: vorstand@bgschule-frankfurt.de

Заместник председател на Дружеството:
г-жа Маргарита Русанова
Mейл: vorstand@bgschule-frankfurt.de