УЧИМ СЕ ОТ ТЕБ, АПОСТОЛЕ!

На 06. юли 1837 година е роден патронът на нашото училище Васил Левски.

„Левски не написа оди за България, той не каза като Раковски, че няма нищо по-свято за човека от отечеството, не се просълзи като Каравелов пред своето „отчество любезно“, не изпя вдъхновените песни на Ботева. Той просто и по човешки изрази синовната си обич към България, като се бори и умря за нейното бъдеще, за да остане в българската история като най-голям и завършен родолюбец.“

Децата от нашето училище, дори далеч от България, слушат със затаен дъх своята учителка, когато тя им разказва за синеокия Апостол, „тръпнат, преживяват и се радват на всяка негова постъпка, той попива в душите им, прави ги по-добри и по-човечни.“ (Проф. Николай Генчев)