Нов учебен план за учебната 2012/2013 година

Уважаеми родители,

поради нарастналия брой ученици, от 1. септември  2012 година се образуват два първи класа. Целта ни е да запазим доброто образователно ниво.

Това е новият график на учебните часове:

График на занятията на 25.08.2012 год.

На 25.08.2012 от 11.15 ч. желаещите ученици имат възможност да участват в кръжока на госпожа Стикер – ръководител на групата по българско приложно изкуство. От нея ще получите информация за бъдещата работа в групата и за нужните материали. След това желаещите деца ще участват в първото пробно заниятие до 12.30 часа.

График на заниятията на 25.08.12:

  • Първи клас от 9:00 ч. до 11:05 ч.
  • Втори клас от 13:30 ч. до 16:20 ч.
  • Трети клас от 9:00 ч. до 12:30 ч.
  • Приложно изкуство от 11:15 ч. до 12:30 ч.
  • Танцова група от 12:30 ч. до 13:30 ч.

Първи учебен ден

На 18. август беше отктрита новата учебна година. Денят беше изпълнен с много добро настроение, с много трепет и вълнение. Сърдечно благодарим на акордeонистката Вероника Тодорова, която поздрави ученици, учители и родители със своите чудестни изпълнения.  Пожелаваме на всички ученици много здраве и една плодотворна учебна година.

На добър час!

Детенце хубаво,
пиленце любаво,
къде под мишница
с таз малка книжчица?

Отивам, бабичко,
макар и слабичко,
книга да се уча,
добро да сполуча.

Иван Вазов

 

Откриване на учебната година

Скъпи ученици,
уважаеми родители,

управителният съвет на сдружение „Bulgarische Bildungsförderung „Vassil Levski“ e.V. Frankfurt am Main и учителите от съботното училище към него Ви канят на откриването на новата учебната година.

Първият учебен ден ще започне от 14.30 часа на 18.08.2012 на следния адрес:

Eckenheimer Landstrasse 303, 60320 Frankfurt am Main (сградата на Rackow-Schule Frankfurt; 2-ри етаж, в помещенията на „Katherina die Große Schule“).

След кратко тържество отделните класове и групи ще имат занимания с отговорните за тях учители и ще се запознаят с учебните програми и учебниците, по които ще работят през годината.

От управителния съвет