Равняваме се по теб, Апостоле!

 

 

Така, преди 140 години, завършва земният живот на най-великия син на България,патрона на нашето училище – Васил Левски.

„Образът на В. Левски отдавна е запечатан в българското национално съзнание. Той е останал като пример на всички поколения със своята патриотична всеотдайност, със своето очарование на горд и смел водач на револлюцията, с обаянието на човек, който е прежалил себе си в името на народа, който иска да види отечеството свободно, пък „ако щат го нареди да пасе и патките”.
У Левски България през 70-те години на деветнайсти век открива онзи дух, който и беше липсвал цели векове, у Левски нейната народна сила намира своята най-висша и благородна изява.
Със своята политическа идеология, със своята гениалност на организатор и политик Левски изпреварва българското развитие с цели десетилетия. И може би са прави онези познавачи на неговото дело, които смятат,че ако беше живял в някоя по-голяма страна и беше писал на някой по-популярен език, той щеше да бъде известен на света като един от най-големите мъже на деветнайсти век”.
Николай Генчев

Покана за изработване на мартеници

Скъпи приятели,

наближава първи март.   На този ден, където и да се намираме по света, ние – българите,  се закичваме с мартеници.

Мартеницата е първият  знак на дългоочакваната пролет. Тя е стигнала  до нас от далечното ни минало. В старите  времена е смятана за магически амулет, предпазващ от злото. Червеният и белият цвят символизират живота, здравето и дълголетието.

Децата са най-въодушевени от мартениците.  Те ги правят и носят с удоволствие.

На 24.02.2013 година от 11:00 часа на адрес:

Nachbarschaftszentrum Ostend

Uhlandstrasse 50 HH

60314 Frankfurt

ще изработим заедно традиционните  български  мартеници! Ще се закичим с тях на първи март и ще спечелим благоразположението на Баба Марта.

Добре дошли са всички деца заедно със своите родители.

Носете си ножички, картончета, мъниста и други материали, необходими за украсата на мартениците. А  за белите и червените конци ще се погрижим ние.

До скоро! Очакваме  ви!

Асоциацията на българските училища в чужбина

Радваме се да ви уведомим, че нашето училище е прието за член на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). АБУЧ е доброволно, независимо, неправителствено и неполитическо сдружение. Асоциацията подпомага дейността на българските училища и образователни центрове извън България и популяризира българския език и култура.

Нейните основни цели са:

• Обединяване на българските училища по света.
• Популяризиране на дейността на българските образователни и културни центрове.
• Отстояване правата на училищата пред българската държава.
• Взаимопомощ между училищата и обмяна на опит.
• Изработване на специализирани програми и методики за обучение по български език в чужбина и други.

Надяваме се, че със своята активна дейност ще се впишем хармонично в живота на Асоциацията. Обединени, ще имаме силата да постигнем благородните цели, които сме си поставили.

Повече информация за Асоциацията и нейните цели и дейност може да отнемете тук: www.abgschool.org