Информационна вечер – Учебна година 2013/2014

RackowSchuleУважаеми родители, скъпи ученици,

управителният съвет на Дружеството за насърчаване на образованието “Васил Левски”, Франкфурт на Майн и учителите от съботното училище към него, Ви канят на информационна вечер, посветена на предстоящата 2013/2014 учебна година.
Информационната вечер ще се проведе на 01.06.2013, събота от 16:00 часа на следния адрес: Eckenheimer Landstrasse 303, 60320 Frankfurt am Main (сграда на Rackow-Schule Frankfurt) – 2. етаж.
Ще имате възможност да се запознаета с учителките, които ще обучават Вашите деца. Те ще Ви информират за това, какви направления обхваща изготвения от тях учебен план и на базата на какви методи ще се провежда обучението.
Ще разберете как ще протичат занятията и какви учебници, книжки и учебни материали ще са необходими на децата за участието им в тях.
Ще бъдете запознати с Правилниците на училището и детската градина, графика на провеждане на занятията и размера на таксите.
Ще бъде отговорено на всички, свързани с училището и детската градина, вълнуващи Ви въпроси.
Ако отговорите и видяното Ви удовлетворяват, ще можете да запишете децата си в училището и детската градина. Ще Ви предоставим за попълване нужните формуляри.
Своевременното записване ще ни даде възможност за бързо и правилно формирание на класовете и групите и понататъшното планиране на учебния процес.
Ще Ви посрешнем с „Добре дошли“ на откриването на учебната година на 24.08.2013 година.

От Управителния съвет.