Откриване на учебната 2013/2014 година

Pitka_v002

Скъпи ученици,
уважаеми родители и симпатизанти,

Управителният съвет на сдружение „Bulgarische Bildungsförderung “Vassil
Levski” e.V. Frankfurt am Main и учителите от съботното училище и детската
градина към него Ви канят на откриването на новата учебната година.

Първият учебен ден ще започне от 14.00 часа на 24.08.2013 на следния
НОВ адрес:

Idsteiner Straße 91, 60326 Frankfurt am Main (последен етаж, помещенията на
„Katherina die Große Schule“).

След кратко тържество отделните класове и групи ще имат занимания с
отговорните за тях учители и ще се запознаят с учебните програми и
учебниците, по които ще работят през годината.

От Управителния съвет