Набиране на ученици за VIII, IX, X, XI и XII класове

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Започва формирането на VIII, IX, X, XI и XII класове в Българското училище.

Българският език е признат като втори или трети чужд език в немските училища. Учениците, изучаващи български език, ще имат възможност да получат добри оценки в немските си дипломи.

Нашето училище работи по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 на МОН на Република България за българските неделни училища в чужбина. Учениците, придобили удостоверения за завършен клас от нашето училище, които ще продължат обучението си в училища в Република България не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България.

На 20.03.2016 година от 13:00 часа ще се проведе информационна среща в училището.

Училището се намира на следния адрес:

Idsteiner Straße 91, 60326 Frankfurt am Main
(последен етаж, помещенията на „Katherina die Große Schule“).

По време на информационната среща ще имате възможност да се запознаета с учителките, които ще провеждат обучението.

Ще бъде отговорено на всички, свързани с училището, вълнуващи Ви въпроси.

Повече информация може да получите на телефон: 06151/ 36 83 558

3-ти март

138 години от Освобождението на България
Честит празник на всички българи !

Shipka

О, Шипка!
Три деня младите дружини
как прохода бранят. Горските долини
трепетно повтарят на боя ревът.
Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
гъсти орди лазят по урвата дива
и тела я стелят, и кръв я залива.
Бури подир бури! Рояк след рояк!

……………………………………………………

 И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!
Иван Вазов