Уважаеми родители, скъпи ученици,

Каним Ви на информационна вечер, посветена на предстоящата 2018/2019 учебна година.

Информационната вечер ще се проведе в неделя на 10.06.2018 година от 17:30 часа на следния адрес:

Idsteiner Straße 91, 60326 Frankfurt am Main

(последен етаж, в помещенията на „Katherina die Große Schule“).

Новата учебна година е девета поредна година за Българско училище „Васил Левски“. То работи по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 на Министерството на образованието на Република България и е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина. В училището могат да бъдат обучавани ученици от I до XII клас и деца в подготвителни групи. Учениците, придобили удостоверения за завършен клас от нашето училище, които продължават обучението си в училища в България, не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България. Българският език може да бъде избран като втори или трети чужд език в немските училища. По време на информационната вечер ще имате възможност да се запознаета с учебните програми, по които ще се обучават Вашите деца и с учителките от училището. Ще бъде отговорено на всички, свързани с обучението, вълнуващи Ви въпроси. Ако отговорите и видяното Ви удовлетворяват, ще можете да запишете децата си в нашето училището. Своевременното записване ще ни даде възможност за правилно формиране на класовете, за планиране и наемане на нужния брой помещения и закупуване на необходимите учебници и учебни пособия.

Ще се радваме да Ви посрещнем с „Добре дошли“!

Повече информация можете да получите на интернет страница на нашето училище www.bgschule-frankfurt.de, на телефон 0176/64 45 59 82 и на E-mail:Margarita.Rusanova@bgschule-frankfurt.de