Във връзка със 180-годишнината от рождението на Васил Левски и Деня на народните будители в нашето училище гостуваха г-жа Дора Чаушева – директор на Национален музей „Васил Левски“, гр. Карлово и г-н Виктор Камбов – сътрудник на музея.
Сърдечно им благодарим, че се отзоваха на поканата ни и запознаха учителите, учениците и техните родители с родното място, дома, рода, духовния мир и великото дело на патрона на училището ни.
Чрез предложените беседи се стимулира интересът на децата към личността на Васил Левски. Организираната „Възрожденска детска работилница“ им даде възможност да участват в познавателния процес за Апостола чрез разнообразни игрови и състезателни модули.
Научавайки повече за Левски, като борец за равноправие между народите, като борец за свобода – лична, национална и общочовешка, всички ние се почуствахме горди сънародници на този велик син на Майка България.
Разделихме се с г-жа Чаушева и г-н Камбов с обещание за нови срещи, но този път на карловска земя.