Относно Регламент ЕС 2016/679 от 25.05.2018 за защита на физическите лица във връзка с обработката на личните данни и свободното движение на такива, отбелязваме че на интернет-страницата на училището не се събират и обработват лични данни на посетителите на страницата.