Училище

„Книгата е прозорец към света.“

Към Дружеството, през септември 2010 година, отвори врати неделно българско училище.

Училището има за цел да разпространява българския език и култура и да обучава децата на толерантност, компетентност,  уважение и доверие, самостоятелност и готовност за носене на отговорност.

През учебната 2016/2017 година (започва на 04.09.2016 и завършва на 25.06.2017) в училището ще се обучават деца в две подготвителни групи, първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми  клас.

Информация за подготвителните групи ще намерите в рубрика „Подготвителни групи„.

Учениците изучават български език на ниво роден език.

В училището се преподават следните предмети:

Преподава се по актуалния учебен план на Министерството на образованието и науката на Република България. Свидетелствата за завършен клас, които се издават от нашето училище, се признават в България. Изучаването на български език, като втори или трети чужд език, може да се впише в немската диплома.

Учителите, преподаващи в нашето училище, са опитни преподаватели с висше образование. За тях българският език е роден език.

Графикът на учебните занятия, както и ваканциите, съвпадат с тези на училищата в Хесен.