Препоръчителна литература:

Асен Разцветников “ Щурчово конче“
Валери Петров “Меко казано“ , “Бяла приказка“
Йордан Радичков “Ние врабчетата“ , “Жабешки истории“
Ангел Каралийчев “Тошко Африкански“, „Приказки“
Елин Пелин “Ян Бибиян“
Светослав Минков “Сапунени мехури“
Констснтин Константинов “Приказки за теб“
Ран Босилек “Патиланци“
Алан Милн “ Мечо Пух“
Луис Карол “Алиса в страната на чудесата“
Антоан дьо Сент Екзюпери “Малкият принц“
Л.Ф.Баум “Вълшебникът от Оз“
Джани Родари “Приказки по телефона“
Астрид Линдгрен “Пипи Дългото чорапче“, “Карлсон, който живее на покрива“

Във втори клас очакваните резултати се свързват със следните знания и умения:

А. Правоговорни знания и умения:

– правилно изговаря гласни, звучни и беззвучни съгласни според изискванията на книжовната норма;
– разграничава звуковете в думата;
– определя мястото на звука в думата и неговата зависимост при изговор в потока на речта;
– изговаря думите с правилно ударение;
– изговаря правилно глаголите в 1 л. мн. ч., сегашно време ( -м, -ме);
– интонационно правилно изговаря съобщително и въпросително изречение.

Б. Правописни знания и умения:

– пише правилно думи с дз, дж, щ, я, ю, ьо, йо;
– пише разделно думите в изречението;
– пише правилно глаголите в 1 л. мн. ч., сегашно време ( -м, -ме)
– пише правилно думи със звучни съгласни в края и със звучни съгласни пред беззвучни;
– пише правилно неударени гласни;
– пише правилно съобщителни и въпросителни изречения;
– записва правилно текст.

В. Фонетични знания и умения

– различава гласни и съгласни звукове;
– различава звучни и беззвучни съгласни;
– разпознава изучени звукови промени при изговора и писането на гласни и съгласни.

Г. Морфологични знания и умения

– разпознава съществителни, прилагателни имена и глаголи;
– образува правилно формите за число на съществителни, прилагателни и глаголи;
– образува правилно формите за род на прилагателни имена;
– съгласува по род и число съществителни и прилагателни имена;
– съгласува по число съществителни имена и глаголи.

Д. Лексикално-стилистични знания и умения

– разбира лексикалното значение на съществителни, прилагателни имена и на глаголи;
– свързва по смисъл думите в изречения;
– може да замества в изречение близки по значение думи;
– конструира и употребява целесъобразно съобщителни и въпросителни изречения в текст.

Е. Синтактични знания и умения

– разпознава съобщително и въпросително изречение;
– конструира съобщителни и въпросителни изречения в различни словоредни варианти.

Ж. Литературни знания и умения

– чете и разбира конкретното значение на стихотворения, разкази и приказки;
– определя героите в художествения текст;
– назовава качества на героите във връзка с техните постъпки;
– разграничава диалог в художествен текст .

З. Комуникативни знания и умения

– разказва устно кратки приказки и разкази;
– съчинява устно приказки и разкази по серия от картини и по аналогия;
– пише писмо;
– пише поздравителна картичка;
– записва правилно кратък преразказ или съчинение;
– поправя думи и изречения в писмен текст.