Записване

В началото на учебната година за всеки ученик трябва да бъдат попълнени и предадени формуляр и декларация за записване:

Формуляр за записване в училището

Училищни такси за учебната 2016/2017 година:

  • Годишната училищна такса за първи клас е в размер на 315 Евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 105 учебни часа.
  • Годишната училищна такса за втори клас е в размер на 408 Евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 136 учебни часа.
  • Годишната училищна такса за трети клас е в размер на 411 евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 137 учебни часа.
  • Годишната училищна такса за четвърти клас е в размер на 411 евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 137 учебни часа.
  • Годишната училищна такса за пети клас е в размер на 417 евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 139 учебни часа.
  • Годишната училищна такса за шести клас е в размер на 417 евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 139 учебни часа.
  • Годишната училищна такса за седми клас е в размер на 315 евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 105 учебни часа.

За второ дете в училището, годишната училищна такса е в размер на 50 % от таксата за съответния клас.

Таксата трябва да бъде внесена на банковата сметка на дружеството. Първата вноска трябва да бъде направена до 1 октомври 2016 год. (първа вноска – 50 % от дължимата сума); втората вноска – до 31 януари 2017 год. (остатъка от дължимата сума).

Срещу заплащането на тази сума се издава удостоверение, което може да се представи във финансовата служба за данъчно изравняване. Удостоверения се издават и за дарения, внесени в касата на дружеството.

За повече информация може да пишете на следния мейл адрес:

info@bgschule-frankfurt.de