Горда съм с всеки един наш ученик! Фактът, че те идват, учат се, стараят се, постигат резултати – по-голям мотив от това няма. При това децата ни са в българското училище по време, когато техните връстници празнуват рождените си дни, ходят на кино, посещават зоопарка, разхождат се с родителите си. Старанието на учениците ни, това, че учат, когато връстниците им играят и се забавляват, ме мотивира да бъда техен учител.
А какво е училището за нашите деца? Не само място, където учат български език. То е и място, където намират нови приятели. Като всички на тяхната възраст – най-предпочитаното време в училище е междучасието. Затова имат своя мечта – междучасията да продължават колкото продължават часовете.
Българското училище е за приятелства с българи. А приятелствата, които се създават в детството, обикновено остават за цял живот. И всеки български приятел е връзка и с България. И дори и да не се върнат в България, искрено се надявам, че в бъдеще ще работят за нея. Затова българското училище е кауза за всички – за децата, за учителите и за родителите, които посвещават свободния си ден, за да водят децата си при нас и да запазят връзката им с България.