История на училището

Българското училище „Васил Левски“ във Франкфурт на Майн съществува от 2010 година. Неговата дейност се провежда първоначално под юридическата форма Bulgarische Bildungsförderung „Vassil Levski“ Frankfurt am Main e.V.
От 31.01.2018 е регистрирано под номер HRB 110858 Frankfurt am Main като Bulgarische Schule „Vassil Levski“ Frankfurt am Main gGmbH.
Училището не преследва икономически интереси, а има изключително и само идеална цел.
Директор и основател на училището от 2010 г. е госпожа Маргарита Русанова. Целта е изучаването на българския език по програмите на Министерството на образованието на Република България и признаване на нашето обучение от училищните власти на Хесен.
Училище е регистрирано в Държавната агенция за българите в чужбина.
През учебните 2012/2013; 2013/2014 и 2014/2015 години училището ни работи по програмата „Роден език и култура зад граница“ на МОН.
От учебната 2015/2016 година училището работи по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 (от 29.05.2018 г.) на Министерския съвет на Република България и е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина.
От 2012 година сме членове на Асоциацията на българските училища в чужбина.
Благодарение на активната работа на учениците и учителите, на ръководството на училището и с подкрепата на родителите нашето училище продължава да се развива и расте!