Българското училище „Васил Левски“ Франкфурт на Майн съществува от 2010 година. Неговата дейност се провежда първоначално под  юридическата форма Bulgarische Bildungsförderung „Vassil Levski“ Frankfurt am Main e.V. От 31.01.2018 е регистрирано под номер HRB 110858 Frankfurt am Main като Bulgarische Schule „Vassil Levski“ Frankfurt am Main gGmbH. Училището не преследва икономически интереси, а има изключително и само идеална цел. Директор на училището от 2010 г. е госпожа Маргарита Русанова. Целта е изучаването на българския език по програмите на Министерството на образованието на Република България и признаване на нашето обучение от училищните власти на Хесен.

Училище беше регистрирано в Държавната агенция за българите в чужбина. През учебните 2012/2013; 2013/2014 и 2014/2015 години училището ни работи по програмата „Роден език и култура зад граница“ на МОН.

От учебната 2015/2016 година училището работи по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334(от 8.12.2011 г.) на Министерския съвет на Република България и е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина.

От 2012 година сме членове на Асоциацията на българските училища в чужбина.

Благодарение на активната работа на учениците и учителите, на ръководството на училището и с подкрепата на всички родители нашето училище  продължава да се развива и расте!