Втори клас

Препоръчителна литература

 • Асен Разцветников “ Щурчово конче“
 • Валери Петров “Меко казано“ , “Бяла приказка“
 • Йордан Радичков “Ние врабчетата“ , “Жабешки истории“
 • Ангел Каралийчев “Тошко Африкански“, „Приказки“
 • Елин Пелин “Ян Бибиян“
 • Светослав Минков “Сапунени мехури“
 • Констснтин Константинов “Приказки за теб“
 • Ран Босилек “Патиланци“
 • Алан Милн “ Мечо Пух“
 • Луис Карол “Алиса в страната на чудесата“
 • Антоан дьо Сент Екзюпери “Малкият принц“
 • Л.Ф.Баум “Вълшебникът от Оз“
 • Джани Родари “Приказки по телефона“
 • Астрид Линдгрен “Пипи Дългото чорапче“, “Карлсон, който живее на покрива“

Във втори клас очакваните резултати се свързват със следните знания и умения:

А. Правоговорни знания и умения:

 • правилно изговаря гласни, звучни и беззвучни съгласни според изискванията на книжовната норма;
 • разграничава звуковете в думата;
 • определя мястото на звука в думата и неговата зависимост при изговор в потока на речта;
 • изговаря думите с правилно ударение;
 • изговаря правилно глаголите в 1 л. мн. ч., сегашно време ( -м, -ме);
 • интонационно правилно изговаря съобщително и въпросително изречение.

Б. Правописни знания и умения:

 • пише правилно думи с дз, дж, щ, я, ю, ьо, йо;
 • пише разделно думите в изречението;
 • пише правилно глаголите в 1 л. мн. ч., сегашно време ( -м, -ме)
 • пише правилно думи със звучни съгласни в края и със звучни съгласни пред беззвучни;
 • пише правилно неударени гласни;
 • пише правилно съобщителни и въпросителни изречения;
 • записва правилно текст.

В. Фонетични знания и умения

 • различава гласни и съгласни звукове;
 • различава звучни и беззвучни съгласни;
 • разпознава изучени звукови промени при изговора и писането на гласни и съгласни.

Г. Морфологични знания и умения

 • разпознава съществителни, прилагателни имена и глаголи;
 • образува правилно формите за число на съществителни, прилагателни и глаголи;
 • образува правилно формите за род на прилагателни имена;
 • съгласува по род и число съществителни и прилагателни имена;
 • съгласува по число съществителни имена и глаголи.

Д. Лексикално-стилистични знания и умения

 • разбира лексикалното значение на съществителни, прилагателни имена и на глаголи;
 • свързва по смисъл думите в изречения;
 • може да замества в изречение близки по значение думи;
 • конструира и употребява целесъобразно съобщителни и въпросителни изречения в текст.

Е. Синтактични знания и умения

 • разпознава съобщително и въпросително изречение;
 • конструира съобщителни и въпросителни изречения в различни словоредни варианти.

Ж. Литературни знания и умения

 • чете и разбира конкретното значение на стихотворения, разкази и приказки;
 • определя героите в художествения текст;
 • назовава качества на героите във връзка с техните постъпки;
 • разграничава диалог в художествен текст .

З. Комуникативни знания и умения

 • разказва устно кратки приказки и разкази;
 • съчинява устно приказки и разкази по серия от картини и по аналогия;
 • пише писмо;
 • пише поздравителна картичка;
 • записва правилно кратък преразказ или съчинение;
 • поправя думи и изречения в писмен текст.