Предучилищна подготовка

Целта на обучението е да се развие и обогати езиковата култура на децата.

Обучението е съобразено с възможностите на малките палавници и се осъществява на базата на различни игрови методи и ролеви игри, чрез които те усвояват по-лесно българския език.

Към училището са образувани две подготвителни групи

  • Подготвителна група-1 за 5 – 6 годишни деца, които ще са първокласници през следващата учебна година
  • Подготвителна група-2 за деца от 4 до 5 години

Участието на децата в подготвителните групи осигурява плавен преход  към училището, където те ще могат да изучават български език на ниво майчин език.

Учебният план е съобразен с изискванията на Министерството на образованието и науката на Република България и обхваща следните направления:

  • социален и природен свят
  • художествена информация и литература за деца – Български език
  • конструктивно-технически дейности
  • рисуване и музика
  • игрова и физическа култура.

Учителите, преподаващи в подготвителните групи, са опитни преподаватели с висше педагогическо образование. За тях  българският език е майчин език.