Моето право на избор

  • Обучението в училището дава добра подготовка по български език. Нашите ученици могат да изберат да продължат образованието си в Република България.
  • Учениците от училището могат да сертифицират знанията си по български език. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и МОН са създали регламент за провеждане на онлайн изпит по български език. Изпитът се провежда в училището. На всеки кандидат, успешно издържал изпита, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност.
  • Сертификатът носи преференции за учениците завършващи гимназия, който решат да продължат образованието си в България. Предвидена е възможност оценката от сертификата, с минимално ниво не по-ниско от В2, да бъде зачитана по решение на Академичния съвет на висшите учебни заведения, като балообразуваща оценка за отделни специалности.