Книгата е прозорец към света

Книгите „отварят прозорци“, разширяват мирогледа, дават възможности. Светът на книгите – необятен, тайнствен, съвършен. Стараем се да мотивираме нашите ученици да станат пътешественици в този чуден свят. Учим ги да четат и да обичат книгите, защото „книгите са най-тихите и най-верните приятели, те са най-откритите и най-мъдрите съветници и в същото време най-търпеливите учители.“ (Чарлз Елиът)

Училището разполага с училищна библиотека. Книгите се използват активно в  учебния процес.