Училището разполага с училищна библиотека. Книгите се използват по време на учебния процес.