Нашата цел е да научим и мотивираме нашите ученици да четът български книги с голям интерес. Книгата дава възможности, „отваря прозорци“ и разширява мирогледа. Тя ражда герои, които остават завинаги в съзнанието ни. Светът на книгата – необятен, необозрим, тайнствен, съвършен.

Училището разполага с училищна библиотека. Книгите се използват и спомагат  учебния процес.