1. Целта на обучението в подготвителните групи е да се развие и обогати българската езикова култура на децата.
2. Участието на децата в подготвителните групи осигурява плавен преход към училището, където те ще могат да изучават писмено и говоримо български език.
3. Обучението е съобразено с възможностите на малките палавници и се осъществява на базата на различни игрови методи и ролеви игри, чрез които те усвояват по-лесно българския език.
4. Провеждането на занятията през учебната година е съобразено с хесенските ваканции.
5. Към училището функционират две подготвителни групи:

  • Подготвителна група-1 за 5-6 годишни деца, които ще са първокласници през следващата учебна година;
  • Подготвителна група-2 за 4-5 годишни деца.

5. Учебният план е съобразен с изискванията на Министерството на образованието и науката на Република България и обхваща следните направления:

  • литература и художествена информация за деца – български език;
  • музика – 1 учебен час с учителка по музика;
  • социален и природен свят;
  • рисуване и конструктивно-технически дейности;
  • игрова и физическа култура.

6. Учителките, преподаващи в подготвителните групи, са опитни преподавателки с висше педагогическо образование.