В българското училище „Васил Левски“ обучението се провежда по адаптирани учебни програми на Министерството на образованието и науката на Република България.

Учениците ни изучават български език на ниво роден език.

Издадените удостоверения за проведено обучение се въвеждат в Регистър на удостоверенията на Република България.

Учениците придобили удостоверение могат да продължат обучението си в училища в Република България и не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България.

Изучването на български език в нашето училище може да бъде вписано като факултативен предмет в немската диплома. След 6-ти клас нашите ученици могат да изберат българския език, като втори или трети чужд език в немското училище.