Преподаватели

Г-жа Маргарита Русанова

 • Директор на училището
 • Преподавател по български език и история
 • Професионална квалификация “Историк и учител по история”
 • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Г-жа Красимира Кожухарова

 • Преподавател по български език и литература
 • Професионална квалификация “Преподавател по български език и литература и по история в средно образователно училище”
 • Пловдивски университет “Паисий Хиляндарски”, Филологически факултет

Г-жа Златина Калчева

 • Преподавател по български език и литература
 • Професионална квалификация „ Педагогика на обучението по български език и немски език“
 • Русенски университет „Ангел Къчев“
 • Професионална квалификация „Учител по български език и литература, учител по история“
 • Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“