Записвания се приемат по всяко време на календарната година. При записване за всеки ученик се попълват формуляр и декларация.

Училищни такси за учебната 2017/2018 година:

  • Годишната училищна такса за първи клас е в размер на 420 Евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 140 учебни часа.
  • Годишната училищна такса за втори клас е в размер на 420 Евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 140  учебни часа.
  • Годишната училищна такса за трети клас е в размер на 420 евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 140 учебни часа.
  • Годишната училищна такса за четвърти клас е в размер на 420 евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 140 учебни часа.
  • Годишната училищна такса за пети клас е в размер на 420 евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 140 учебни часа.
  • Годишната училищна такса за шести клас е в размер на 420 евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 140  учебни часа.
  • Годишната училищна такса за седми клас е в размер на 420 евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 140  учебни часа.
  • Годишната училищна такса за Подготвителна група 2 е в размер на 577 Евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 140 уч. часа.

Годишната училищна такса за Подготвителна група 1 е в размер на 420 Евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 140 уч. часа.

Допълнително се заплащат 50 Евро за административни разходи.

За второ дете в училището, годишната училищна такса е в размер на 50 % от таксата за съответния клас.

Таксата трябва да бъде внесена на банковата сметка:

Frankfurter Volksbank

DE 18501900006200909591

BIC FFVBDEFF

Първата вноска трябва да бъде направена до 1 септември 2017 год. (първа вноска – 50 % от дължимата сума); втората вноска – до 31 януари 2017 год. (остатъка от дължимата сума).

Срещу заплащането на тази сума се издава удостоверение, което може да се представи във финансовата служба за данъчно изравняване. Удостоверения се издават и за дарения, внесени в касата на дружеството.

За повече информация може да пишете на следния мейл адрес:

info@bgschule-frankfurt.de