1. Записвания се приемат по всяко време на календарната година.
2. При записването за всеки ученик се сключва договор с училището.
3. Годишната училищна такса се плаща на две вноски.
4. Училищни такси за първо дете от едно семейство:

  • 500 евро за първи до дванадесети клас – по 250 евро за учебен срок;
  • 500 евро за Подготвителна група-1 (5 – 6 г.) – по 250 евро за учебен срок;
  • 660 евро за Подготвителна група-2 ( 4 – 5 г.) – по 330 евро за учебен срок.

5. Училищни такси за второ дете от едно семейство:

  • 260 евро за първи до дванадесети клас – по 130 евро за учебен срок;
  • 260 евро за Подготвителна група-1 (5 – 6 г.) – по 130 евро за учебен срок;
  • 340 евро за Подготвителна група-2 ( 4 – 5 г.) – по 170 евро за учебен срок.

6. Таксата се внася на банковата сметка на училището:
Frankfurter Volksbank
DE 18501900006200909591
BIC FFVBDEFF

7. Срещу заплащането на тази сума се издава удостоверение, което може да се представи във финансовата служба за данъчно изравняване.
8. Удостоверения се издават и за дарения, внесени в касата на училището.