Записвания се приемат по всяко време на календарната година. При записване за всеки ученик се сключва договор. Годишната училищна такса се плаща на две вноски. За второто дете в училището се заплаща половината такса (50 %). Учебните занятия през учебната година 2018/-19 са съобразени с хесенските ваканции. Първият учебен ден е на 12.08.2018 година. Последният учебен ден е на 30.06.2019 година.

Училищни такси за учебната 2018/2019 година:

  • 480 евро за първи до дванадесети клас– по 240 евро на учебен срок;
  • 480 евро за Подготвителна група-1 ( 5 – 6 годишни деца) – по 240 евро за учебен срок;
  • 640 евро за Подготвителна група-2 ( 4 – 5 годишни деца) – по 320 евро за учебен срок.

Таксата трябва да бъде внесена на банковата сметка на училището:

Frankfurter Volksbank

DE 18501900006200909591

BIC FFVBDEFF

Срещу заплащането на тази сума се издава удостоверение, което може да се представи във финансовата служба за данъчно изравняване. Удостоверения се издават и за дарения, внесени в касата на училището.