Записване

В началото на учебната година за всяко дете трябва да бъдат попълнени и предадени формуляри и декларация за записване:

Формуляр за записване

  • Годишната такса за подготвителна група-2 е в размер на 473 Евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 105 астрономически часа.
  • Годишната такса за подготвителна група-1 е в размер на 420 Евро (допълнително 10 Евро за учебни материали) за 140 учебни часа.

За второ дете в подготвителните групи годишната такса е в размер 50 % от съответната годишна такса.

Таксата трябва да бъде внесена на банковата сметка на дружеството. Първата вноска трябва да бъде направена до 1 октомври 2016 год. (първа вноска – 50 % от дължимата сума); втората вноска – до 31 януари 2017 год. (остатъка от дължимата сума).

Срещу заплащането на тази сума се издава удостоверение, което може да се представи във финансовата служба за данъчно изравняване. Удостоверения се издават и за дарения, внесени в касата на дружеството.

За повече информация може да пишете на следния мейл адрес:

bgKITA@bgschule-frankfurt.de