Български език

Обучението по български език е съобразено с възможностите на децата и се осъществява на базата на различни игрови методи.

Основните цели на учебния процес са:

  1. Обогатяване речника на децата и усъвършенстване на уменията им да участват в монологична и диалогична форма на общуване.
  2. Формиране на звуково и граматически правилна реч.
  3. Начално литературно обучение.
  4. Подготовка за начално четене и писане, без да се осъществява процес на същинско ограмотяване – за децата от подготвителната група-1.

Децата ще бъдат въведени в чудния свят на българските народни приказки. Ще имат възможност да слушат и  изпълняват подходящи за възрастта им стихове, български народни песни и детски песни от български автори.

В обучението ще бъдат включени кратки беседи за България, за българските традиции и празници.