Подготвителната група-2 (4 – 5 годишни)

В края на учебната година се предвижда, че децата от 4 до 5 годишна възраст ще могат да:

  • назовават имената си и имена на близки, предмети, играчки, описват ги, отговарят на въпроси;
  • съставят прости изречения;
  • произнасят добре всички звукове;
  • разбират и включват в речта си различни думи и др.;
  • описват изобразеното на картина, разговарят с подходящи думи и кратки изречения, преразказват части от позната приказка;
  • използват прости разширени изречения, различават единствено и множествено число на думите, съгласуват съществителните и прилагателните по род и число;
  • определят броя и последователността на думите в изречението;
  • имат отношение към книгата;
  • описват предмет или явление и  др..