Подготвителната група-1 (5 – 6 годишни)

В края на учебната година се предвижда, че децата от подготвителната група-1 ще могат да:

• изразяват уважение и внимание към събеседниците си;
• задават въпроси и съставят отговори в разговор;
• споделят впечатления по съвместни преживявания;
• да преразказват кратка приказка или разказ;
• да съставят разказ по една или повече картинки;
• да възприемат и запомнят кратки стихове и да ги изпълняват наизуст;
• да съставят прости и сложни изречения;
• да разпознават сегашно, минало и бъдеще време;
• да различават звук, дума, изречение;
• да различават и пишат печатни букви;
• да разбират значението на думите;
• да произнасят правилно звуците, думите и др.