Преподаватели

Г-жа Златина Калчева.

  • Преподавател по български език и литература
  • Професионална квалификация „ Педагогика на обучението по български език и немски език“
  • Русенски университет „Ангел Къчев“
  • Професионална квалификация „Учител по български език и литература, учител по история“
  • Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“
  • Детска градина

Г-жа Ирина Щерева.

  • Полувисше образование със специалност „Учител по български език и литература, учител по немски език“
  • Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“
  • Подготвителна група и детска градина