Правилник

Учители

 1. Учителите се задължават да провеждат редовно учебните занятия, като идват най-малко 15 минути преди началото на часа.
 2. Учителите трябва да са подготвени за часовете и да носят нужните пособия.
 3. Използването на мобилни телефони по време на час е забранено за учителите, освен в извънредни ситуации във връзка с безопасността и здравето на децата.
 4. При заболяване и други уважителни причини учителите са длъжни да информират своевременно родителите за отпадането на учебните занятия.
 5. Учителите са длъжни да уважават поверените им деца.
 6. Учителите трябва да предават децата лично на родителите им.
 7. Учителите са длъжни да следят за опазване на училищната собственост.

Деца и родители

 1. Родителите са длъжни да довеждат децата си 10-15 минути преди началото на занятията, за да не се нарушава учебния процес.
 2. След приключване на занятията, родителите са длъжни да вземат децата си навреме.
 3. При отсъствие на детето от занятията в подготвителната група, родителите са длъжни да уведомяват своевременно учителите.
 4. При започване на учебната година в подготвителната група, родителите трябва да осигурят на детето си една малка раничка, в която задължително да има:
 • 1 чифт пантофи, с които то ще бъде обуто по време на занятията в подготвителната група
 • чифт дрехи за преобличане /бельо, чорапки, блуза и панталон/
 • по едно пакетче  сухи и мокри кърпички
 •  шише с вода, сандвич или друга закуска, която детето обича
 • в джоба на раницата да има адрес и телефон за незабавна връзка с родителите, в случай на нужда

Родителите трябва да осигурят на децата следните  учебни пособия и помагала:

 • 1 блок за рисуване
 • 2 черни молива
 • комплект цветни моливи
 • 1 гланцов блок и 1 лепило за направа на апликации
 • 1 папка с 20 джоба, в която ще се съхраняват изработените от всяко дете предмети